Javni nastopi

SLOVENIJA PRIPRAVLJENA DATI SVOJO IZKUŠNJO MOLDOVI
Predsednik Kučan na skupni tiskovni konferenci s predsednikom Moldave Vladimirjem Voroninom
Uradni obisk predsednika Milana Kučana v Moldovi

Kišnjev, Palača republike (Moldova), 11. julij 2002


Spoštovani gospod predsednik Voronin, dame in gospodje,

Na nedavnem srečanju šestnajstih predsednikov srednjeevropskih držav v Sloveniji, o katerem je že govoril tudi predsednik Voronin, smo se dogovorili, da si bodo vse države, ki so bile na tem sestanku, pomagale druga drugi, da bi čim prej vsi delili partnerstvo znotraj EU. Naš obisk v Moldovi je med drugim tudi rezultat tega dogovora.

Rad bi poudaril predvsem tri stvari. Najprej, da je sodelovanje naša slovenska dolgoročna naložba v prihodnje sodelovanje, ko bomo partnerji znotraj EU in morebiti tudi zavezniki v obrambnih in varnostnih strukturah Evrope. Nesporen je tudi interes slovenskega gospodarstva za sodelovanje s partnerji iz Moldove. Slovenska podjetja se zavedajo, da bi z ustanovitvijo skupnih mešanih podjetij v Moldovi imela možnosti in perspektivo poslovanja na zelo velikih in potencialno zelo bogatih trgih Skupnosti neodvisnih držav. Slovenska podjetja tudi vedo, kako dobro šolan in dobro usposobljen je strokovni kader, kako dobro so izobraženi ljudje, s katerimi računajo v Moldovi. Prav ti ljudje so najboljši garant za uspeh projektov, ki jih želijo realizirati slovenska podjetja tu v Moldovi. Moldovski sogovorniki so nam tudi predstavili podatke, ki kažejo na razmere v moldovskem gospodarstvu. Za te dosežke smo jim čestitali, ker sami iz svoje izkušnje vemo, kako veliko naporov je potrebnih zato, da se doseže majhen rezultat, ki predstavlja premik k rasti gospodarstva in k rasti življenjskega standarda. Tisto, kar je zdaj potrebno za intenziviranje našega sodelovanja, je pravna infrastruktura, ki jo sestavljajo sporazumi. Pravkar je bil podpisan sporazum o gospodarskem sodelovanju, ki je zelo pomemben. Pred podpisom so tako rekoč tudi sporazumi o izogibanju dvojnega obdavčevanja in o zavarovanju investicij.

Druga stvar, ki bi jo rad poudaril, je čas obiska v Moldaviji. Ta čas je zelo pomemben za evropsko prihodnost. Letos bodo sprejete odločitve o širitvi EU, tudi o širitvi Nato in razumljivo je, da vsaka država želi določiti svojo pozicijo v tem procesu širitve in vidi v tem procesu tudi svojo perspektivo. To zadeva tako Slovenijo kot Moldovo. Ne gre za vstopanje Slovenije ali Moldove v Evropo. Mi smo evropski narodi, mi smo evropske države. Gre za naše vključevanje in približevanje evropskim integracijam. V teh evropskih integracijah, posebej v EU, pa se odloča v bistvu o tem, kakšna bo bodoča podoba Evrope in kakšna bo bodoča usoda vsakega evropskega naroda in države. Ne želimo se, niti Slovenija niti Moldova, odreči tej priložnosti, da znotraj evropskih integraciji sodelujemo pri odločanju o evropski, torej tudi o naši prihodnosti. Slovenija je prehodila precej ovinkasto pot do EU in je pripravljena vso svojo izkušnjo dati na razpolago tudi Moldovi, da bi morebiti pot Moldove bila krajša in manj zapletena. Zato smo se dogovorili za stalne konsultacije z ministrstvom, ki bo pristojno za evropsko integracijo v Kišnjevu in se dogovorili za obisk našega ministra, ki je ves čas vodil pogajanja Slovenije z EU, dr. Potočnika.

Tretja stvar, ki jo želim poudariti, so povsem konkretni dogovori, do katerih je prišlo med našim obiskom v Moldovi. Že doslej so bili ljudje iz Slovenije v takšni ali drugačni funkciji svetovalci v Moldovi V slovenski poslovni šoli za management na Bledu se je šolalo precej ljudi iz Moldove, odpira se tudi možnost študija o financah v Sloveniji. Podpisano je nekaj konkretnih dogovorov, med drugim je naš Iskratel pred nedavnim podpisal tudi pogodbo o montiranju telefonskih central v Moldovi. Na obisk v Slovenijo je povabljen vaš zunanji minister. Navsezadnje je interes Slovenije potrjen z dejstvom, da je prišlo z nami v Moldovo toliko slovenskih poslovnežev, ki vodijo v Sloveniji zelo pomembna podjetja, podjetja visoke tehnologije.

Če končam, v teh dneh smo posadili sadiko našega sodelovanja. Dobro smo jo zalivali in upam, da bo kljub vročini rasla in obrodila dober sad.

* * *

Vprašanje: Prosim, če lahko ocenite sedanje stanje trgovinskih odnosov in menjave med Moldovo in Slovenijo. Katere so glavne usmeritve teh trgovinskih odnosov, poleg ustanavljanja skupnih podjetij?

Milan Kučan: Trgovinska menjava ni velika, je pa razveseljivo, da se iz leta v leto povečuje. Skupaj smo ocenili, da je možnosti za povečevanje menjave veliko, da pa vendarle ni to naš temeljni cilj. Naš temeljni cilj je ustanavljanje skupnih podjetij in soinvesticije, ki pomenijo tudi odpiranje delovnih mest v Moldovi in ki pomenijo z našega vidika izkoriščanje pozicije, ki jo Moldova ima v odnosu na trge na vzhodu. Tako kot za nekatera zahodna gospodarstva Slovenija pomeni izhodišče za vstopanje na trge nekdanje Jugoslavije.


 

arhivska stran