Javni nastopi

BANKE V SLOVENIJI SE MORAJO PRIVATIZIRATI
Del magnetogramskega zapisa pogovora predsednika z novinarjem Finacial Timesa, ki se nanaša na vprašanje privatizacije bank v Sloveniji (neavtoriziran magnetogram). Pogovor je bil objavljen v Financial Timesu, 14.03.2002

Ljubljana, 14. marec 2002


Vprašanje:

Milan Kučan:
Na to vprašanje so možni različni odgovori. Moj bi bil, da je Slovenija imela razmeroma zdravo gospodarstvo že na samem začetku tranzicije – zdravo gospodarstvo z močno razvojno potenco. In je s to prvo fazo tranzicije, tudi lastninske tranzicije, opravila bolj ali manj z lastnimi sredstvi in se na ta način varovala pred špekulativnim kapitalom. Zdaj v tej drugi fazi pa slovensko gospodarstvo potrebuje svež kapital za okrepitev svoje razvojne potence. Ko govorim o razvojni potenci, ne mislim toliko razvoj podjetij z ambicijo, da ohranjajo svojo pozicijo na slovenskem trgu, ampak krepitev njihove razvojne potence z ambicijo, da vstopajo na tuje trge, na trg Evropske unije in seveda tudi na jugovzhodne in srednjeevropske trge, kjer smo lahko uspešni v tekmovanju za pomembne tržne deleže. To seveda velja tudi za banke in za vstop tujega kapitala v slovenske banke.

Pri ocenah, ali je tujega kapitala v Sloveniji malo ali veliko, je seveda treba biti natančen in samo statistični podatki, po moje, tu niso dovolj. Slovenija je premajhen trg, premajhen gospodarski prostor, da bi bila sama po sebi zanimiva za tuje partnerje in tuj kapital. Recimo, Slovenija je za tujce lahko zanimiva kot izhodiščna točka za nastopanje na trgu nekdanje Jugoslavije, na trgu jugovzhodne in srednje Evrope.

Če vam to ilustriram. Imate recimo dve podjetji iste branže, podjetje A in B, ki imata približno vsaka polovico slovenskega trga. Za tujce podjetje A ne more biti zanimivo zaradi tega, da bi pridobil stoprocentni delež in s tem eliminiral podjetje B. To navsezadnje tudi ni v interesu Slovenije in potrošnikov. Zanimivo pa je podjetje A za tujca, za tujega partnerja, lahko zato ker dobro pozna trg nekdanje Jugoslavije, ker ima projekte, kako povečati svoje tržne deleže na teh trgih, in kako z blagovno znamko, ki je poznana in z višjo kvaliteto, ki jo omogoča tuj kapital, povečati tam svoj tržni delež.

Vprašanje:

Milan Kučan:
Slovenija gotovo mora privatizirati banke, ki so še v državni lasti. Čas za prodajo bank ni najustreznejši. Trenutno je manj povpraševanja, kot ponudbe. Vprašanje pa je, ali je nujno, da se v procesu privatizacije banka prodaja samo tujim lastnikom. Druge tranzicijske države so bile očitno v položaju, da so večino svojih bank morale prodati tujcem. Večina držav, ki so članice Evropske unije ima banke, ki niso pretežno v lastnini tujcev. Zakaj torej tudi kakšna tranzicijska država ne bi mogla ohraniti tega principa?

Vprašanje:

Milan Kučan:
Ne. To ni razlog. Razlog je, da eventuelno rabijo za povečanje razvojne potence svojega gospodarstva svež kapital. Mislim, da bo Slovenija najbrž šla po poti, da bo del svojih bank oz. del svojih bančnih kapacitet prodala tujcem ali dokapitalizirala s tujimi lastniki, del bančnega sistema bo pa ostal v rokah slovenskih lastnikov. Vprašanje je potem, kakšno bo razmerje bankami, ki bodo v tuji lasti in med bankami, ki bodo v lasti slovenskih lastnikov oz. tudi znotraj bank, kakšen bo delež med tujimi in domačimi lastniki.
...


 

arhivska stran