Javni nastopi

USTAVNO SODIŠČE PRED ZAHTEVNO NALOGO, DA OBČANOM KOPRA POJASNI SVOJO ODLOČITEV
Izjava predsednika Republike Slovenije Milana Kučana za Radio Koper-Capodistria o odločitvi ustavnega sodišča glede koprske občine
(magnetofonski zapis)

Koper, 22. september 1998


MILAN KUČAN
Ni ne hvaležno niti spodobno komentirati odločitve ustavnega sodišča. To je institucija, ki dokončno odloča o ustavno-pravnih vprašanjih. Pač pa se ob tej odločitvi vendarle odpira nekaj vprašanj, da je priložnost, da o njih povem svoje mnenje.

Najprej bi rad rekel, da ne gre samo za Koper, ampak da je v zvezi z ustanavljanjem občin in z lokalno samoupravo nastalo vrsto problemov, tudi odstopanj od ustavne zamisli lokalne samouprave in občine kot njene temeljne institucije. Zato bi bilo modro, če bi vlada in državni zbor skupaj pregledala, kakšne so dejansko razmere, posebej zdaj, po ustanovitvi še novega števila občin, ko se zdi, da je pravzaprav šlo samo za oceno, katera stranka bo s takšnim ali drugačnim številom občin imela v prihodnje več svojih županov, volja ljudi pa je pri tem stranskega pomena.

Drugič, mislim, da je vse, kar se je zadnje čase dogajalo z ustanavljanjem novih občin, razvrednotilo vse kriterije, ki jih za občino določa zakon o občinah. Tako je pravzaprav ostal edini , čeprav po moji sodbi vendarle najpomembnejši kriterij: to je volja ljudi, ki živijo na območju krajev, ki tvorijo občino. Prav to dejstvo, da je ostal samo ta kriterij, ne dovoljuje, da bi enkrat volja ljudi bila uporabljena kot argument za ustanovitev občin, potem pa kot argument proti ustanovitvi občin, čeprav je volja ljudi obakrat pozitivna. Zdi se mi, da bi bilo potrebno v celoti upoštevati 139. člen slovenske ustave, ki ima vendarle dva najbolj bistvena elementa: da območje občine obsega naselja ali več naselij, ki so povezane s potrebami in interesi ljudi, ki tam živijo in te interese najbolje poznajo, ti ljudje sami in ...... ne izven njih; in drugič, da se območje občine oz. občina ustanovi z zakonom po predhodnem izpeljanem referendumu, s katerim se ugotavlja volja ljudi.

Tretjič. Mislim, da je ustavno sodišče pred zahtevno nalogo, da verodostojno in argumentirano občanom Kopra pojasni svojo odločitev in jo utemelji, glede na to, da so občani Kopra že trikrat na referendumu o tem vprašanju izrazili svojo voljo in da je ta drugačna od tokratne odločitve ustavnega sodišča. Ljudje imajo pravico to zvedeti v vseh elementih odločitve; da tudi na novem referendumu, ko se bodo morali izjasniti o ustanovitvi štirih občin, ne bi ponovno njihova volja bila drugačna od volje ustavnega sodišča.

NOVINARKA Nataša UGRIN-TOMŠIČ
V Kopru resno razmišljajo in podpirajo idejo, ker vedo, da je ustavno sodišče najvišja pravna inštitucija v državi in na to odločbo se ne morejo več pritožiti, razmišljajo, da bi se pritožili oz. o tem obvestili evropsko sodišče za človekove pravice. Kakšno se vam zdi to razmišljanje?

MILAN KUČAN
Uvodoma sem že rekel, da odločitev ustavnega sodišča velja. Lahko morebiti pod težo argumentov in ker ta odločitev ni izrečena v praznem prostoru, ampak v prostoru, kjer konkretno odmeva in ima posledice, lahko tudi samo znova pretehta svojo odločitev. Kar zadeva evropsko sodišče za človekove pravice, seveda tega občanom Kopra ne more nihče preprečiti. Zdi se mi vendarle veliko bolj spodobno in veliko bolj razumno, da svoje probleme uredimo sami doma in da jih ne obešamo na veliki zvon vsej Evropi v dokaz, da nismo zreli teh problemov rešiti pri sebi doma.


 

arhivska stran