Javni nastopi

ODNOSI MED SLOVENIJO IN KITAJSKO SO DOBRI
Pred obiskom predsednika nacionalnega parlamenta LR Kitajske Li Penga v Sloveniji
Intervju predsednika Milana Kučana za Guangming Daily in People's Daily

Ljubljana, 7. junij 2000


Vprašanje
Kakšne bodo osrednje teme pogovorov s predsednikom nacionalnega parlamenta LR Kitajske Li Pengom, ob njegovem uradnem obisku v Sloveniji?

MILAN KUČAN
Obisk predsednika nacionalnega parlamenta gospoda Li Penga štejemo za zelo pomemben dogodek v kitajsko-slovenskih odnosih, pa tudi širše ima obisk svoj pomen. Kitajska je za Slovenijo zelo pomemben, ne samo političen, ampak tudi gospodarski partner. Kitajska šteje Slovenijo za zanesljivega in verodostojnega partnerja. Naši odnosi so dobri in prijateljski in med nami ni spornih vprašanj. Obstoji pa veliko vprašanj, ki zadevajo razmere v svetu in želimo, da se naš politični dialog s Kitajsko intenzivira.

Obstojijo podobnosti in izkušnje in o teh izkušnjah bi se z gospodom Li Pengom rad pogovoril. Mislim na izkušnjo obeh držav, ki sta se borili zoper tujo okupacijo. Obstoji tudi izkušnja, ko smo dajali prednost izgraditvi družbenega sistema, ki je temeljil na kolektivnih človekovih pravicah. Zdaj ima Slovenija izkušnjo s prehodom na družbeni sistem, ki gradi na individualnih človekovih pravicah. Tako, da imamo izkušnjo z enim in drugim sistemom. Želeli bi tudi pogovor o prihodnosti Združenih narodov, o nastajanju novega mednarodnega prava, ki bi temeljil na človekovih pravicah. Radi bi pogovor o multipolarnem svetu. V tem multipolarnem svetu obstoji več središč razvoja človeške civilizacije. Eden od teh pomembnih centrov je Azija in seveda tudi Kitajska. Želeli bi torej pogovor o dialogu med civilizacijami. Smisel tega dialoga bi bil, kako zagotoviti v svetu mir in blaginjo za vse ljudi. Želeli bi tudi pogovor o novih delitvah, ki nastajajo v svetu. Mislim na delitev na tiste, ki imajo znanje zaobvladovanje informacijske tehnologije, torej tiste, ki jim je zagotovljen razvoj in na tiste, ki tega znanja nimajo in ne obvladujejo informacijskih tehnologij in so prisiljeni bolj ali manj živeti na marginah sodobnega sveta.

Kitajska je pri teh vprašanjih lahko zelo pomemben sogovornik. Kitajska nas je priznala kot neodvisna državo zelo zgodaj. Od vsega začetka je imela pri nas svoje diplomatsko predstavništvo. To govori o tem, da Kitajska ne dela razlik med velikimi in malimi državami.
To je bilo za nas veliko priznanje in to je tudi temelj, na katerem gradimo prihodnost naših odnosov s Kitajsko. Slovenija uveljavlja politiko ene Kitajske in na tem bo vztrajala.

Vemo, da obstajajo nekatere razlike v pojmovanju vrednot, ki jim je zavezana Slovenija kot evropska država in Kitajska, ki je zavezana svoji civilizacijski tradiciji. Gre predvsem za razumevanje pomena individualnih človekovih pravic. Svojega pogleda ne vsiljujemo nikomur. Pomembno se nam zdi, da je mogoč pogovor o razlikah. Dobri prijateljski politični odnosi med Slovenijo in Kitajsko omogočajo tak dialog.

Z gospodom Li Pengom bi želeli pogovor tudi o bilateralnih odnosih. Dovolj razlogov je torej, da ta obisk pričakujemo z veseljem in nestrpnostjo.

Vprašanje
Kakšna so pričakovanja Slovenije glede razvoja bilateralnih odnosov ob tem obisku?

MILAN KUČAN
Odnosi so na vseh področjih zelo dobri. Dobri politični odnosi so omogočili sodelovanje na vseh področjih od gospodarstva, kulture, znanosti in športa. Imamo sklenjeno in podpisano vso pravno infrastrukturo, ki je za to sodelovanje potrebna, v številnih bilateralnih sporazumih. Nismo zadovoljni z obsegom in kvaliteto gospodarskih odnosov. Mislimo, da je veliko več možnosti, kot smo jih izkoristili na naši strani in kot jih je izkoristila Kitajska. Na žalost je gospodarsko sodelovanje omejeno skoraj izključno na trgovinsko menjavo. V trgovinski menjavi, ki je po obsegu majhna, je velik slovenski deficit. Mislimo, da je možno gospodarsko sodelovanje razširiti na višje oblike gospodarskega sodelovanja, na področje joint venture, na področje izmenjave tehnologije, na skupno gradnjo industrijskih in drugih objektov in na skupno nastopanje na tretjih trgih.

Je pa toliko bolj razveseljivo, da je sodelovanje na drugih področjih zelo intenzivno; na področju kulture, arheoloških odkritij, restavratorstva, zdravstva, znanstveno-raziskovalnega dela in navsezadnje tudi na področju študija kitajščine. Odkar je lektorat za kitajščino na ljubljanski univerzi, študira kitajščino več kot 200 študentov. To se nam zdi zelo pomembno. Dobro poznavanje kitajskega jezika bo seveda intenziviralo možnosti za sodelovanje ne samo na državni, ampak tudi na ravni menjave ljudi, turistov, kar bo utrdilo naše prijateljstvo. To se mi zdi najbolj pomembno - prijateljstvo med ljudmi je trdnejše od prijateljstva med državami.
Verjamem, da bo obisk gospoda Li Penga s tako močno delegacijo nova spodbuda sodelovanju na vseh teh področjih.

Vprašanje
Med vašim uradnim obiskom v LR Kitajski ste se med drugim s predsednikom Jiang Zemingom pogovarjali tudi o odnosih Slovenije do Tajvana. Ali so se vaša stališča s tem v zvezi kaj spremenila?

MILAN KUČAN
Obisk na Kitajskem imam v zelo lepem spominu. Bil je zelo koristen. Posebej so bili koristni pogovori s predsednikom Jiang Zemingom. Takrat sva govorila o vseh vprašanjih, ki sem jih naštel - tudi o Tajvanu in Hong Kongu. Omenil sem že, da Slovenija vztraja na politiki ene Kitajske. Prepričani smo, da bo Kitajska našla mirne in učinkovite poti, da vprašanje odnosov s Tajvanom reši.

Slovenska podjetja imajo gospodarske odnose s podjetji iz Tajvana. Slovenija je odprta država in to je normalno, če obstojijo obojestranski interesi.
Slovenija pa ni pristala na to, da bi gospodarsko sodelovanje s Tajvanom bilo pogojevano z vzpostavitvijo političnih ali celo diplomatskih odnosov. Na tem bomo vztrajali. Upam pa in še enkrat to poudarjam, da bo Kitajska našla načine in poti, da to vprašanje reši v korist kitajskega naroda in v korist miru v svetu.

Vprašanje
Znano je, da parlamentarna socialdemokratska stranka Slovenije podpira odnose s Tajvanom, prav tako nekatere nevladne organizacije. Kako ocenjujete ta njihova prizadevanja?

MILAN KUČAN
Socialdemokratska stranka je ena od parlamentarnih strank v Sloveniji. V svojih političnih projektih je avtonomna. Njeni odnosi s Tajvanom so stvar te stranke in to ni državna politika. Dokler bo večina političnih strank v Sloveniji smatrala, da je pravilna politika ene Kitajske, toliko časa to tudi ne bo postala državna politika.

Vprašanje
Zahodne države v pogovorih s predstavniki Kitajske sprožajo vprašanja varovanja človekovih pravic na Kitajskem. Kakšni so vaši pogledi na to problematiko?

MILAN KUČAN
Slovenija je del Evrope in del evropske civilizacije. Evropska civilizacija gradi na spoštovanju individualnih človekovih pravic. Tudi Slovenija v svojem notranje pravnem redu in v življenju gradi na spoštovanju individualnih in kolektivnih človekovih pravic. Glede tega želimo biti doma dosledni. Postavili smo zelo konsistenten sistem pravnega varstva človekovih pravic. Vemo, da nekatere civilizacije drugače vrednotijo pomen individualnih človekovih pravic; da drugače postavljajo prioritete, posebej v razmerju med kolektivnimi in individualnimi pravicami.

Pomembne pa se nam zdita dve stvari. Prvič, da obstoji dialog okoli tega občutljivega vprašanja. In drugič, da so vse članice Združenih narodov zavezane z ustanovno listino in z deklaracijo o človekovih pravicah. Spoštovanje te deklaracije, je vprašanje, ki se ga lahko legitimno postavlja vsaki članici Združenih narodov.
Sem pristaš dialoga tudi o teh vprašanjih in se mi tega dialoga ne zdi smiselno odbijati. Niti se mi ne zdi pametno vsiljevati samo svojega pogleda in ne poslušati tudi drugih. Bil sem zelo zadovoljen, da mi je o teh vprašanjih bilo mogoče govoriti tudi v času mojega obiska v Pekingu.

Vprašanje
Odnosi Kitajske z ZR Jugoslavijo se zdijo zelo dobri. Kaj kot predsednik Slovenije mislite o teh odnosih?

MILAN KUČAN
Slovenija je bila nekoč del Jugoslavije in je bila zelo zadovoljna, da so biliodnosi med takratno našo skupno državo in Kitajsko dobri. Vemo, da so tudi odnosi med Kitajsko in sedanjo Jugoslavijo razmeroma dobri. Slovenci smo prijatelji srbskega naroda.Ne moremo pa biti prijatelji srbskega režima. To je režim, ki je razbil nekdanjo Jugoslavijo. To je režim, ki temelji na zatiranju človekovih pravic, tako individualnih kot kolektivnih. To je režim, ki ga ni mogoče uvrstiti v noben civilizacijski sistem na našem planetu. Verjamem, da tudi Kitajska dela razliko med prijateljskim odnosom do srbskega naroda in odnosom do Miloševićevega režima.

Vprašanje
Slovenija si prizadeva za vstop v Evropsko unijo in NATO. Znano je, da je Kitajska nasprotuje širitvi NATA proti vzhodni Evropi. Gre torej za različne poglede. Ali bo tudi to tema pogovorov in ali ocenjujete, da lahko te razlike predstavljajo oviro za razvoj sodelovanja med Kitajsko in Slovenijo?

MILAN KUČAN
Gotovo bo tudi to vprašanje predmet pogovorov. Poznam kitajsko stališče o nepotrebnosti širitve katerekoli obrambne zveze. Je pa Kitajska do zdaj pokazala razumevanje za našo željo zaradi katere oz. za naš interes, zaradi katerega želimo v NATO. Mi ne želimo v NATO, niti NATO ne razumemo kot sredstvo naše agresije zoper kogarkoli. Mi želimo samo zagotovitev lastne varnosti in obrambe znotraj tega evroatlantskega zavezništva. Verjamemo, da ta točka ne bo ovira v naših odnosih s Kitajsko.

Vprašanje
Slovenija preživlja v sedanjem trenutku vladno krizo. Ali bo vladna kriza vplivala na obisk predsednika Li Penga v Sloveniji in ali bo eventuelna sprememba vladne sestave vplivala na odnose med Slovenijo in Kitajsko?

MILAN KUČAN
Slovenija je trenutno res v času vladne krize. To je v parlamentarni demokraciji, ki jo imamo, bolj ali manj normalen pojav. Imamo ustavne poti za rešitev te krize. Jeseni so redne parlamentarne volitve in takrat, če ne prej, bo kriza rešena. Ta kriza, ki je vladna kriza, ne bo vplivala na parlament. To ne bo vplivalo na obisk gospoda Li Penga in tudi sprememba vlade ne more vplivati na odnose Slovenije s Kitajsko. Odnosi s Kitajsko so nacionalni, ne vladni interes in sleherna vlada je zavezana dobrim odnosom s Kitajsko.

Vprašanje
Kakšno sporočilo bi želeli posredovati našim bralcem in kitajskim državljanom?

MILAN KUČAN
Rad bi sporočil, da nas veseli, da se odnosi s Kitajsko razvijajo tako uspešno. Veseli nas, da so odnosi prijateljski in da nam to prijateljstvo omogoča dialog tudi o najbolj občutljivih vprašanjih sodobnega sveta in medsebojnih odnosov in tudi o notranjih vprašanjih Slovenije in Kitajske.

Veseli bi bili, če bi nas čimveč kitajskih ljudi obiskalo in rad bi jim sporočil, da so v Sloveniji dobrodošli.

________________________________
OPOMBA: Zapis vprašanj ni magnetogramski.


 

arhivska stran