Sporocila za javnost in demantiji

ODLIKOVANCI - ZLATI ČASTNI ZNAK SVOBODE REPUBLIKE SLOVENIJE
Seznam odlikovancev po letih

Ljubljana, 20. december 2002

Foto: BOBO povezava:
Leto 2002:dr. Zdenko ROTER
za požrtvovalno delo v dobro slovenske države
---------
ZALOŽBA MLADINSKA KNJIGA v Ljubljani za uresničitev ENCIKLOPEDIJE SLOVENIJE
za izjemne zasluge pri sistematičnem strokovnem predstavljanju vsega pomembnega o slovenskem ozemlju in ljudeh ter njihovih stikov z drugimi narodi in državami, pa tudi Slovencev v zamejstvu in po svetu
---------
akad. prof. dr. Robert BLINC
za izjemne zasluge na področju raziskovalne dejavnosti in uveljavljanju Republike Slovenije v svetu
---------
prof. Guido de Marco - predsednik Republike Malte
za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Malto
---------
Janez STANOVNIK
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije - ob osemdesetletnici
---------
Aleksandr Kwasnievski - predsednik Poljske
za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko
---------
Ion Iliescu - predsednik Romunije
za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Romunijo
---------
Njegovo veličanstvo Juan Carlos I. de Borbón y Borbón, kralj Španije
za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in kraljevino Španijo
---------
Nursultan Abiševič Nazarbajev - predsednik Republike Kazahstan
za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Kazahstan
---------
dr. Vaira Vike Freiberga - predsednica Republike Latvije
za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijio
---------
Njegovo veličanstvo kralj Abdulah bin Al-Hussein
za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo


* * *


Leto 2001:
Ivan DOLNIČAR
za osebni delež v uporu proti okupatorju in za zasluge pri osamosvajanju ter v obdobju samostojnosti Republike Slovenije - ob 80-letnici
---------
Slovenska filharmonija
ob 300 letnici Academiae Philcarmonicorum Labacensium za večstoletno umetniško poslanstvo
------
Njeno veličanstvo kraljica Elizabeta II.
za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske
---------
Njeno veličanstvo danska kraljica Margareta II.
za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko
---------
- MOHORJEVA DRUŽBA V CELJU
- MOHORJEVA DRUŽBA V CELOVCU
- MOHORJEVA DRUŽBA V GORICI
za neutrudno širjenje slovenske knjige in utrjevanje narodne zavesti med Slovenci - ob 150-letnici Mohorjeve družbe
---------
- dr. France ARHAR
- prof. dr. Jože MENCINGER
ob deseti obletnici osamosvojitve za izjemna zasluge pri uvedbi in uveljavitvi slovenskega monetarnega sistema ob osamosvajanju Slovenije
---------
dr. Alojzij ŠUŠTAR, prejšnji nadškof in metropolit
ob deseti obletnici osamosvojitve za izjemna prizadevanja pri osamosvajanju slovenske države
---------
prof. dr. Milan OSREDKAR
za zasluge na področju razvoja in organizacije slovenske znanosti in za aktivnost v času NOB, posebej pri Radiu Kričač - ob 80-letnici


* * *


Leto 2000:JAVNI ZAVOD RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije, še posebej za požrtvovalno vzdrževanje televizijskih in radijskih oddajnikov ter zvez med agresijo na Slovenijo in za obveščanje državljanov v času priprav in izvedbe osamosvojitve
---------
PRIPADNIKI MANEVRSKE STRUKTURE NARODNE ZAŠČITE
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije v času, ki je bil usoden za slovensko prihodnost
---------
Jorge SAMPAIO - predsednik Portugalske republike
za zasluge pri uveljavljanju prijateljskih odnosov med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko

* * *

Leto 1999


Vlasto KOPAČ
za zasluge pri ohranjanju in vrednotenju kulturne dediščine, za celotno življenjsko delo in za vse, kar je dobrega napravil za Slovenijo.
---------
Constantinos STEPHANOPOULOS - predsednik Helenske republike
za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Helensko republiko
---------
Igor TORKAR
za življenjski literarni opus in zvestobo slovenstvu.
---------
Zoran MUŠIČ
ob devetdesetletnici za življenjski umetniški opus in za prispevek k prepoznavanju slovenske likovne umetnosti in s tem Republike Slovenije v svetu.
---------
Maistrovi borci
za častna domoljubna dejanja v bojih za Severno mejo, s katerimi so ob koncu prve svetovne vojne soustvarili pomembne temelje slovenski suverenosti.

* * *

Leto 1998

Lado AMBROŽIČ - Novljan
ob devetdesetletnici za zgledno in dejavno svobodoljubnost in slovenstvo.
---------
akad. prof. dr. Franc NOVAK
ob devetdesetletnici za življenjsko delo na področju slovenske ginekologije, za prispevek k njenemu ugledu v svetu in za zasluge pri organizaciji nekdanje partizanske sanitete.
---------
Akademska folklorna skupina France Marolt
za petdesetletno kulturno poslanstvo pri ohranjanju slovenskega ljudskega plesnega in glasbenega izročila.
---------
Cistercijanski samostan Stična
kot izraz državne hvaležnosti in spoštovanja do pomembnega prispevka, ki ga je odigral pri kulturnem, duhovnem in civilizacijskem razvoju slovenskega naroda.
---------
Specialna enota Ministrstva za notranje zadeve
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.

* * *

Leto 1997:

akad. prof. dr. France BERNIK
ob sedemdesetletnici za njegovo znanstveno, strokovnoorganizacijsko in vodstveno delo ter za utrjevanje ugleda Republike Slovenije v svetu.
---------
- Ferdo BIDOVEC
- Viktor BOBEK
- Ivan IVANČIČ
- Simon KOS
- Franc MARUŠIČ
- Zvonimir MILOŠ
- Pinko TOMAŽIČ
- Ivan VADNAL
- Alojz VALENČIČ
ob petdesetletnici priključitve Primorske Sloveniji za zasluge v zmagovitem boju proti nacifašizmu ter za zvestobo slovenstvu v najhujših časih potujčevanja.
----------------
- IX. Korpus NOV Slovenije
- Organizacija TIGR
- Prekomorske brigade in druge prekomorske enote
- I. bataljon Simona Gregorčiča
- Pokrajinski narodnoosvobodilni odbor za Slovensko Primorje in Trst
- Zbor svečenikov sv. Pavla
ob petdesetletnici priključitve Primorske Sloveniji za zasluge v zmagovitem boju proti nacifašizmu ter za zvestobo slovenstvu v najhujših časih potujčevanja.
----------
Árpád GÖNCZ - predsednik Madžarske
za osebni prispevek in zasluge pri krepitvi prijateljskih madžarsko-slovenskih odnosov ter za mednarodno priznanje Republike Slovenije in za vsa druga dejanja v njeno dobro.
---------
Lennart MERI - predsednik Republike Estonije
za zasluge pri utrjevanju prijateljskih meddržavnih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo.
---------
dr. William J. PERRY
za zasluge in osebni prispevek pri mednarodnem uveljavljanju Republike Slovenije ter za ohranjanje vrednot zgodovinskega zavezništva med slovenskim in ameriškim narodom iz časa NOB in druge svetovne vojne.
---------
markiz Juan Antonio SAMARANCH - predsednik Mednarodnega Olimpijskega Komiteja
za pomemben prispevek pri uveljavljanju Slovenije v mednarodnih športnih organizacijah, še posebej pri njenem priznanju v Mednarodnem olimpijskem komiteju in s tem za zasluge pri uveljavitvi Republike Slovenije v svetu.

* * *

Leto 1996:

prof. dr. Matjaž KMECL
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanu suverenosti Republike Slovenije.
---------
akad. prof. France MIHELIČ
kot velikemu slovenskemu umetniku, ki je med drugim zaslužen tudi za predstavljanje in uveljavljanje slovenske likovne umetnosti doma in v svetu, prav tako pa tudi za visoko raven ljubljanske Akademije za likovno umetnost.
---------
Andrej NOVAK (posmrtno),
za izjemno delo v dobro Sloveniji, še posebej za njeno mednarodno uveljavitev v najobčutljivejšem času njenega osamosvajanja.
---------
- Ivan OMAN
- prof. dr. Dušan PLUT
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanu suverenosti Republike Slovenije.
---------
Leon ŠTUKELJ
ob visokem življenskem jubileju za vse njegove dosežke na področju športa in s tem za mednarodno uveljavljanje Slovenije.
---------
akad. prof. dr. Anton TRSTENJAK
za delo in zasluge na področju slovenske filozofije, psihologije in duhovne kulture ter za številna dejanja humanosti in medsebojnega razumevanja.
---------
Akademski pevski zbor “Tone Tomšič
za večdesetletno kulturno poslanstvo, pomembno za ohranjanje in razvijanje slovenskega zborovskega petja in s tem za krepitev narodne zavesti, tudi v najhujših časih in razmerah.
---------
Slovenski oktet
za petinštiridesetletno umetniško delo in glasbeno poslanstvo doma in v svetu.
---------
John A. BLATNIK (posmrtno)
za zasluge v dobro slovenskemu narodu med drugo svetovno vojno in po njej ter ob osamosvajanju in za krepitev prijateljstva med ZDA in Republiko Slovenijo;
---------
Hans van den BROEK
za zasluge in osebni prispevek pri mednarodnem uveljavljanju Republike Slovenije.


* * *


Leto 1995:

akad. Ciril ZLOBEC
ob sedemdesetletnici za delo in zasluge v dobro slovenskemu narodu in še posebej za pomemben prispevek slovenskemu duhovnemu svetu.
---------
Fra Andrew W.N. BERTIE
za zasluge pri mednarodnem priznanju Republike Slovenije in za krepitev medsebojnega prijateljstva.
---------
- Claud CHAPPEY
- sir William DEAKIN
- James M. GOODWIN
- Franklin LINDSAY
- Ivan PETROVIČ - RIBAČENKO (posmrtno)
- sir Peter WILKINSON
ob 50 letnici zmage nad nacifašizmom za zasluge in dejanja v dobro slovenskemu narodu sredi najtežjih časov med drugo svetovno vojno ter za krepitev prijateljstva med Slovenijo in matično državo.


* * *


Leto 1994:

Rdeči križ Slovenije
za človekoljubno dejavnost pri reševanju človeških stisk.


* * *


Leto 1993:

prof. dr. Ljubo BAVCON
za izjemne zasluge na področju kazenskega prava, pri uveljavljanju varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter prispevek k ugledu Slovenije v svetu kot države, v kateri imajo človekove pravice pomembno mesto.
---------
prof. dr. Janko PLETERSKI
za izjemne zasluge pri razvoju slovenskega zgodovinopisja in nacionalne ideje, pomembne za državotvornost slovenskega naroda ter za suverenost in svobodo Republike Slovenije.
---------
Gasilska zveza Slovenije
za prispevek slovenskega gasilstva za svobodo Republike Slovenije ter izjemne zasluge pri reševanju in varovanju človeških življenj in materialnih dobrin v dolgih in uspešnih desetletjih obstoja organiziranega gasilstva na slovenskem.
---------
Planinska zveza Slovenije
za izjemne zasluge in dosežke pri organiziranju in razvoju planinstva ter za stoletni prispevek k svobodnosti Republike Slovenije.
---------
Vaclav HAVEL - predsednik Češke republike
za osebni prispevek pri demokratizaciji odnosov med narodi in državami Evrope posebej v srednjeevropskem prostoru in ob tem za zasluge pri krepitvi češko-slovenskih odnosov ter za mednarodno priznanje Republike Slovenije oziroma vsa dejanja v njeno dobro.


* * *


Leto 1992:

- Igor BAVČAR*
- dr. France BUČAR*
- dr. Janez DRNOVŠEK
- Janez JANŠA*
- Jelko KACIN*
- akad. prof. dr. Janez MILČINSKI
- Alojz PETERLE**
- dr. Dimitrij RUPEL*
- Janez SLAPAR
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije;
* Odlikovanje protestno vrnil 21.6.1993.
** Odlikovanja ni prevzel, simbolno pa ga je vrnil 21.6.1993.

---------
- Policija Republike Slovenije
- Teritorialna obramba Republike Slovenije
za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije;
---------
- Francesco COSSIGA
- Gianni DE MICHELIS*
- Hans Dietrich GENSCHER
- dr. Alois MOCK
- kardinal Angelo SODANO
za zasluge in osebni prispevek pri vzpostavljanju, razvijanju in krepitvi mednarodnih odnosov, ki prispevajo k mednarodnemu priznanju in uveljavljanju Republike Slovenije.
* Odlikovanje prek veleposlaništva ni bilo vročeno.
---------
dr. Geza JESZENSZKY
za zasluge in osebni prispevek pri vzpostavljanju, razvijanju in krepitvi mednarodnih odnosov Republike Slovenije.

URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE

 

arhivska stran