archived page
Spletna stran Barbare Miklič Türk
Ljubljana, 3.5.2010 | prostovoljstvo

Gospa Barbara Miklič Türk gostila predstavnike finskih prostovoljskih organizacij

Gospa Barbara Miklič Türk je gostila posvet o prostovoljstvu in humanitarni dejavnosti na področju zdravstva in socialnega varstva, ki se ga je udeležilo 30 predstavnikov prostovoljskih organizacij iz Republike Finske (foto: Tina Kosec/STA)

Soproga predsednika republike Barbara Miklič Türk je gostila posvet o prostovoljstvu in humanitarni dejavnosti, razvoju socialnega podjetništva ter organizaciji institucij, ki delujejo na področju zdravstva in socialnega varstva. Posveta se je udeležilo 30 predstavnikov prostovoljskih organizacij s področja zdravstva in socialnega varstva iz Republike Finske, ki so od 2. do 6. maja 2010 na obisku v Republiki Sloveniji.

Gospa Barbara Miklič Türk je uvodoma dejala, da je Evropa kot celota v zadnjem času doživela obsežne družbene spremembe. Finsko je izpostavila kot primer države, ki pogosto služi kot vzor ureditve na področju zdravstva in socialnega varstva. V Sloveniji je po njenih besedah zelo dobro razvita mreža družinske in neformalne pomoči, država pa ima tradicionalno močno vlogo na področjih, kot sta zdravstvo in socialno varstvo. Tudi prispevek nevladnih organizacij na teh področjih je ocenila kot zelo dragocen, vendar je hkrati dodala, da ta sektor v Sloveniji še ni enako razvit kot v primerljivih evropskih državah. Poudarila je, da prispevek nevladnih organizacij prav v obdobju recesije postaja vedno bolj pomemben. Zato je izrazila upanje, da bo tudi današnji posvet prispeval k izmenjavi izkušenj, tako da se bomo drug od drugega nekaj naučili in s tem prispevali k izboljšanju kakovosti življenja ljudi v obeh državah.

Gospa Barbara Miklič Türk je gostila posvet o prostovoljstvu in humanitarni dejavnosti na področju zdravstva in socialnega varstva, ki se ga je udeležilo 30 predstavnikov prostovoljskih organizacij iz Republike Finske (foto: Tina Kosec/STA)

Zbrane je nagovorila tudi poslanka Državnega zbora Republike Slovenije dr. Andreja Černak Meglič, ki je s skupino poslancev sprožila iniciativo za sprejem zakona o socialnem podjetništvu. Po njenih besedah je vlada v tem trenutku zaposlena predvsem z ukrepi za premagovanje gospodarske in socialne krize, zato so se poslanci odločili, da bodo sami oblikovali predlog zakona, ki bo opredelil definicijo in različne oblike socialnega podjetništva. Zakon bo zasnovan na odprtem modelu, kar pomeni, da bo urejal status vseh društev, podjetij in drugih organizacij, ki bodo opravljala dejavnost v javnem interesu oziroma se bodo usmerjala v zaposlovanje težje zaposljivih ljudi. Predlog predvideva tudi ukrepe za vzpodbujanje socialnega podjetništva, za njihovo koordinacijo pa bo zadolžen poseben oddelek znotraj Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

V nadaljevanju je spregovorila predsednica socialne komisije pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) Anita Ogulin, ki je predstavila vlogo te neprofitne organizacije in njeno delovanje na humanitarnem področju. Kot njen temeljni cilj je opredelila dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščito njihovih pravic. Finskim gostom je predstavila tudi delovanje glavnih projektov ZPMS, kot so Tom telefon, otroški parlamenti, raziskovalna dejavnost, Evropa v šoli ter širjenje bralne kulture z Bralno značko. Kot izjemno posebnost je izpostavila organiziran prosti čas in letovanje otrok, mladostnikov in družin. Na tem področju namreč ZPMS organizira vsako leto 2.000 dejavnosti, v katere se vključuje 500.000 otrok, mladostnikov in staršev.

Gospa Barbara Miklič Türk je gostila posvet o prostovoljstvu in humanitarni dejavnosti na področju zdravstva in socialnega varstva, ki se ga je udeležilo 30 predstavnikov prostovoljskih organizacij iz Republike Finske (foto: Tina Kosec/STA)

Vodja sektorja za analize in razvoj na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve mag. Martina Trbanc je spregovorila o vlogi ministrstva na področju socialne varnosti. Predstavila je podatke o najbolj socialno ogroženih skupinah v Sloveniji in poudarila, da imajo pomembno vlogo pri odpravljanju revščine različni socialni transferji, ki jih zagotavlja država. Predstavila je tudi slovenske izkušnje s tranzicijo in izpostavila, da so socialne pravice v tem obdobju ostale na enaki ravni, država pa se je posvečala predvsem ukrepom aktivne politike zaposlovanja in opredelitvi pogojev za upravičenost do finančne socialne pomoči. Predstavila je tudi delovanje centrov za socialno delo in drugih državnih institucij, ki skrbijo za socialno ogrožene skupine, sofinanciranje projektov slovenskih nevladnih organizacij, sistem podeljevanja finančne socialne pomoči ljudem brez prihodkov ter načrte ministrstva na področju ureditve sistema socialnih transferjev.

Zatem je izvršna direktorica Slovenske filantropije in predstavnica Socialnega foruma Tereza Novak sodelovala s prispevkom o humanitarnih aktivnostih in vlogi humanitarnih organizacij pri premagovanju problemov revščine. Predstavila je delovanje Slovenske filantropije, ki si prizadeva za razvoj in promocijo prostovoljstva in različnih oblik humanitarnega delovanja v Sloveniji in v tujini. Njihov Center za promocijo prostovoljnega dela ima hkrati tudi vlogo koordinatorja Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, v kateri sodeluje 652 različnih organizacij. Izpostavila je potrebo po sprejemu zakona o prostovoljstvu, ki bi zagotovil ustrezne pogoje za opravljanje prostovoljnega dela in uredil status prostovoljcev. Predstavila je tudi delovanje Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije, ki združuje 62 organizacij.

Gospa Barbara Miklič Türk je gostila posvet o prostovoljstvu in humanitarni dejavnosti na področju zdravstva in socialnega varstva, ki se ga je udeležilo 30 predstavnikov prostovoljskih organizacij iz Republike Finske (foto: Tina Kosec/STA)

Generalni sekretar finskega Združenja prostovoljskih organizacij za zdravstveno in socialno varnost (YTY - Association of Voluntary Health, Social and Welfare Organisations) Aimo Strömberg pa je govoril o finskih nevladnih organizacijah kot delu socialnih in zdravstvenih storitev na Finskem. V njihovem združenju sodeluje 133 finskih nacionalnih organizacij, ki se ukvarjajo s področji javnega zdravja, skrbi za otroke, storitev za ljudi s posebnimi potrebami, skrbi za starejše in organizacije socialnih počitniških aktivnosti. Poudaril je, da je na Finskem 8.000 registriranih organizacij, ki združujejo 2 milijona članov in zaposlujejo 30.000 ljudi. Na Finskem se v prostovoljno delo vključuje kar 35 odstotkov prebivalstva, na področju zdravstva in socialnega varstva pa deluje 250.000 prostovoljcev. Podrobneje je predstavil delovanje finskih nevladnih organizacij, ki zagotavljajo 20 odstotkov storitev na področju socialnega varstva in 5 odstotkov na področju zdravstva, njihove glavne cilje in sistem financiranja preko Finskega združenja igralnih avtomatov (RAY), ki v letu 2010 financira delovanje 806 nevladnih organizacij v skupnem znesku 278,2 milijona evrov.

Predstavniki finskih prostovoljskih organizacij s področja zdravstva in socialnega varstva se bodo v času njihovega obiska v Sloveniji srečali s predstavniki slovenskih nevladnih organizacij, ki delujejo na humanitarnem področju, in se seznanili s slovenskimi izkušnjami iz obdobja tranzicije. Zanimajo jih predvsem spremembe v reguliranju pravic in delovanju institucij s področja zdravstva in socialnega varstva v Sloveniji, vpliv članstva v Evropski uniji ter prihodnji izzivi na tem področju v Sloveniji. Njihov obisk pa bo tudi dobra priložnost za poglobljeno izmenjavo izkušenj in primerov dobrih praks iz obeh držav.