archived page

Gibanje števila zaposlenih in poraba finančnih sredstev

Ljubljana, 3.8.2012  |  pojasnilo in popravek


1. Podatki o gibanju števila zaposlenih

Zaposleni 1990 - 2012Zaradi nepravilnih navedb, ki se pojavljajo v medijih, objavljamo natančne podatke o gibanju števila zaposlenih v uradu predsednika republike od leta 1990 do 2012.

Podatki za leto 1990, 1991 in 1992 se nanašajo še na Predsedstvo Socialistične Republike Slovenije oz. (po osamosvojitvi Slovenije) na Predsedstvo Republike Slovenije, saj je bil Urad predsednika Republike Slovenije ustanovljen v aprilu 1993, po izvolitvi prvega predsednika Republike Slovenije.

Vsi podatki kažejo število zaposlenih na zadnji dan v letu (31. december), razen za letos, kjer je prikazano stanje na dan 31. julij 2012.

Ogled grafa v polni velikosti:

Število zaposlenih:

Leto
Funkcionarji
Drugi javni uslužbenci
Skupaj zaposleni
1990
10
23
33
1991
14
17
31
1992
12
15
27
1993
11
17
28
1994
11
18
29
1995
12
20
32
1996
12
20
32
1997
11
17
28
1998
11
22
33
1999
12
26
38
2000
12
29
41
2001
12
32
44
2002
12
32
44
2003
9
35
44
2004
9
35
44
2005
8
38
45
2006
8
37
45
2007
10
36
46
2008
10
35
45
2009
9
37
46
2010
8
36
44
2011
9
36
45
2012
9
34
432. Podatki o porabi finančnih sredstev

Poraba finančnih sredstev urada predsednika republikeUrad predsednika Republike Slovenije že od začetka mandata predsednika republike dr. Danila Türka izvršuje varčevalni program, s katerim je omejil porabo javnih sredstev.Podatki za posamezno leto so naslednji:

V letu 2008 je bil privarčevani delež glede na rebalans 8%. S proračunom in rebalansom zaradi predsedovanja EU so bila leta 2008 odobrena sredstva v višini 4.440.000 evrov, poraba pa je bila 4.090.000 evrov, od tega 1.962.000 evrov za kadrovske vire, 420.000 evrov za investicije in 1.703.000 evrov za poslovanje urada. Delež porabe v okviru državnega proračuna je predstavljal 0.048%.

Privarčevani delež v letu 2009 glede na sprejeti proračun je bil 20%, na rebalans pa 15%. V letu 2009 so bila s proračunom odobrena sredstva v višini 3.858.000 evrov, po dveh rebalansih pa so bila v višini 3.654.000 evrov. Dejanska poraba je bila 3.118.000 evrov, od tega 1.829.000 za kadre, 305.000 za investicije in 984.000 za poslovanje urada. Delež porabe v okviru državnega proračuna je predstavljal 0.034%.

V letu 2010 je bil privarčevani delež glede na sprejeti proračun 12,5%, na rebalans pa 9%. Leta 2010 so bila s proračunom odobrena sredstva v višini 3.594.000 evrov, po rebalansu pa so bila v višini 3.454.000 evrov. Dejanska poraba je bila 3.144.000 evrov, od tega 1.820.000 za kadre, 270.000 za investicije in 1.054.000 za poslovanje urada. Delež porabe v okviru državnega proračuna je predstavljal 0.034%.

V letu 2011 je bil privarčevani delež glede na sprejeti proračun 10%, na rebalans pa 7%. Leta 2011 so bila s proračunom odobrena sredstva v višini 3.430.000 evrov, po rebalansu pa so bila v višini 3.308.000 evrov. Dejanska poraba je bila 3.080.000 evrov, od tega 1.772.000 za kadre, 148.000 za investicije in 1.160.000 za poslovanje urada.

S sprejetim finančnim načrtom za leto 2012 je bilo predvidenih 3.476.000 evrov, predlog rebalansa pa ta sredstva znižuje za 22.6%, na 2.692.000. Predlagani rebalans v primerjavi s porabo v 2011 znižuje sredstva za 12.7%.

Na ta način je poraba urada predsednika republike zmanjšana na raven let 2002 in 2003.
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani