archived page

Predsednik odlikoval Catherine Lalumière

Ljubljana, 5.11.2009  |  sporočilo za javnost, govor


Predsednik republike dr. Danilo Türk je z Zlatim redom za zasluge odlikoval nekdanjo generalno sekretarko Sveta Evrope Catherine Lalumière (FA BOBO)Predsednik republike dr. Danilo Türk je z Zlatim redom za zasluge odlikoval nekdanjo generalno sekretarko Sveta Evrope Catherine Lalumière, za podporo pri prizadevanjih Slovenije za neodvisnost in samostojnost ter za vlogo pri priključitvi Slovenije Svetu Evrope.

Predsednik se je v nagovoru zahvalil odlikovanki za njen prispevek pri vključevanju Slovenije v družino enakopravnih evropskih narodov ter za njen izjemen prispevek pri transformaciji Evrope. Poudaril je, da je bila prihodnost Evrope vedno odvisna od velikih osebnosti, med katere spada tudi Catherine Lalumière.

Prejemnica odlikovanja se je predsedniku zahvalila za izkazano pozornost in pohvalila številne uspehe slovenske države. Spregovorila je tudi o evropski prihodnosti in orisala vizijo Evrope, ki ne bo samo gospodarska skupnost, ampak tudi socialna družba in kultura, utemeljena na vrednotah svobode, odprtosti, tolerance ter spoštovanja človeka.


Nagovor predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka ob podelitvi odlikovanja Zlati red za zasluge Catherine Lalumière
Ljubljana, 5. november 2009


Predsednik republike dr. Danilo Türk je z Zlatim redom za zasluge odlikoval nekdanjo generalno sekretarko Sveta Evrope Catherine Lalumière (FA BOBO)Spoštovana odlikovanka gospa Catherine Lalumière,
spoštovani visoki gostje,

dovolite mi še nekaj bolj neformalnih besed poleg uradne obrazložitve. Danes imamo posebno zadovoljstvo, da odlikujemo, da Slovenija odlikuje in se na ta način tudi zahvali za izjemen prispevek gospe Catherine Lalumière. S tem se zahvaljujemo ne samo za njen prispevek pri vključevanju Slovenije v Svet Evrope in v družino enakopravnih evropskih narodov, ampak tudi za njen izjemen prispevek pri transformaciji Evrope.

Evropa velja za star kontinent. Velja za kontinent z dolgo zgodovino, o kateri se marsikaj ve. O zgodovini se marsikaj ve, manj pa se ve o njeni prihodnosti. In velikokrat v ne nedavni zgodovini Evrope je bilo tako, da je bila njena prihodnost odvisna od velikih osebnosti. Med temi so tudi take osebnosti, kot so bili Aristide Briand, Jean Monnet in Catherine Lalumière. To so bile osebnosti, ki so v prelomnih zgodovinskih trenutkih pokazale pot naprej.

Letos praznujemo 60. obletnico ustanovitve Sveta Evrope in 20. obletnico padca berlinskega zidu. V času po padcu berlinskega zidu je prišlo do velikih sprememb, ki so zahtevale mnogo novih idej. Spomnimo se samo potrebe po novih definicijah na področju človekovih pravic pri takih vprašanjih, kot so na primer politični pluralizem s strankami, ki mora vključevati etnični element. To so bili veliki izzivi, ki jim je bilo treba najti nove rešitve. Med take izzive je spadal tudi cel sklop vprašanj, ki so se odprla z razpadom nekdanje Jugoslavije.

Catherine Lalumière je v tistem času razumela, da osamosvojitev Slovenije ni bila sebično nacionalistično dejanje, ampak del procesa uveljavljanja človekovih pravic. Šlo je tudi za spremembo političnega zemljevida Evrope in iskanja boljših rešitev politične ureditve Evrope. In po tistih časih je bilo treba iskati poti do nove konstrukcije Evrope in Catherine Lalumière je imela v vsem tem procesu eno odločilnih vlog.

Če danes gledamo 20 let nazaj, lahko ugotovimo, da ta rekonstrukcija Evrope še ni končana. Obstajajo številna vprašanja, ki niso rešena, vprašanja, ki jih morda v celoti še ne razumemo. Vprašanje varnosti v Evropi in sistema evropske varnosti zahteva novo kreativno razmišljanje. Zato je prav, da tudi ob takih priložnostih, kot je današnja, spomnimo, da je od velikih osebnosti in njihovih sposobnosti, da najdejo dobre odgovore, odvisna naša prihodnost.

Zato, gospa Lalumière, prosim sprejmite to odlikovanje kot izraz naše hvaležnosti, našega spoštovanja in tudi našega razumevanja, da bo bodočnost Evrope odvisna v veliki meri prav od osebnosti, kakršna ste vi.

Hvala lepa.
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani