archived page

Zlati red za zasluge


LETO 2012


Šola za podčastnike Andrej Komel plemeniti Sočebran
za pomemben prispevek k razvoju in posodobitvi Slovenske vojske

Glasbena matica Ljubljana
za velik prispevek k razvoju slovenske glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti ob 140-letnici delovanja

Miran Bogataj
za velik strokovni prispevek k razvoju na področju obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Republike Slovenije

Gorska reševalna zveza Slovenije
za izjemen prispevek k varnosti državljank in državljanov v gorah, težko dostopnih območij in ob naravnih nesrečah, ter za njihovo plemenito človekoljubnost, visoko strokovnost in prostovoljstvo

Ernest Eöry
dolgoletnemu predsedniku Gasilske zveze Slovenije in njenemu častnemu predsedniku za dolgoletno, predano in uspešno vodenje organizacije slovenskih gasilcev

Erika Fürst
za izjemen osebni prispevek k slovenski in evropski zgodovinski zavesti za dragocen prispevek k ohranjanju spomina na zgodovino in usodo slovenskih JudovLETO 2011


Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS
za 50-letno uspešno vzpodbujanje bralne kulture med mladimi in s tem za prispevek h kulturi slovenskega duha, znanja in ustvarjalnost

IEDC - Poslovna šola Bled d.o.o.
za njeno pionirsko delo na področju poslovnega izobraževanja v Sloveniji in v srednje in vzhodnoevropski regiji ter za njen prispevek k uveljavljanju visokih poslovnih standardov s poučevanjem dobrih praks in posredovanjem novejših strokovnih znanj

podjetje PIPISTREL, d. o. o.
za njegov prispevek k razvoju okolju prijazne tehnologije ter za uveljavljanje zmagovite inovativne filozofije, s katero je tudi Slovenijo postavil med tehnološke velesile

Slovensko zdravniško društvo
ob njegovi 150-letnici za prispevek k razvoju medicinske stroke, za uveljavljanje visokih etičnih vrednot zdravništva ter za prispevek k razvoju društvene, stanovske in splošne kulture na Slovenskem

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez
za uveljavljanje športa kot pomembne prvine kakovosti življenja Slovencev, za zasluge pri razvoju kar najširšega segmenta športa v Sloveniji in za prispevek k slovenskim vrhunskim dosežkom na mednarodnih športnih tekmovanjih

Carinska uprava Republike Slovenije
za izjemen prispevek k vzpostavitvi sodobne carinske službe od osamosvojitve Republike Slovenije do današnjih dni

Policija Republike Slovenije
za njen izjemen prispevek k varnosti državljanov

Slovenska vojska
za krepitev obrambne sposobnosti Republike Slovenije in za dosežke v mednarodnih operacijah in misijah v obdobju 1991 - 2011

Organizacijski komite Pokala Vitranc
ob 50. letnici neprekinjenega prirejanja mednarodnega tekmovanja najboljših smučarjev sveta v slalomu in veleslalomu v Kranjski Gori

Njegova ekscelenca Franco FRATTINI
minister za zunanje zadeve Italijanske republike,
za njegov prispevek k poglabljanju sodelovanja na dvostranski, regionalni in multilateralni ravni ter za podporo razvoju slovenske manjšine v Italiji kot elementa zbliževanja med državama

veleposlanik Stefano STEFANINI
svetovalec, direktor Urada za diplomatske zadeve Predsedstva Italijanske republike
za njegov prispevek h krepitvi vseh oblik sodelovanja med Slovenijo, zlasti na varnostnem področju in v večstranskih odnosih

Njegova ekscelenca Alessandro PIETROMARCHI
veleposlanik Italijanske republike v Republiki Sloveniji,
za njegovo dejavno vlogo pri poglabljanju sodelovanja med državama in njunega rednega političnega dialoga ter za krepitev medsebojnega zaupanja in sodelovanja na regionalni ravni

prof. Carlo GUELFI
svetovalec, direktor Sekretariata predsednika Italijanske republike,
za njegov prispevek pri oblikovanju pobud in ciljev za krepitev političnega dialoga, zaupanja in sodelovanja med Slovenijo in Italijo

Donato MARRA
državni svetovalec in generalni sekretar Predsedstva Italijanske republike,
za njegov prispevek k poglobljenemu vsebinskemu dialogu med sosednjima državama in oblikovanju skupnih političnih pobud v krepitvi italijansko-slovenskega sodelovanja

veleposlanik Rocco Antonio CANGELOSI
za njegov prispevek h krepitvi sodelovanja med Slovenijo in Italijansko republiko na ravni držav, civilne družbe in obeh narodnih manjšin

pooblaščeni minister Stefano RONCA
vodja državnega diplomatskega protokola,
za njegov prispevek k vsestranskemu sodelovanju in k ustvarjanju odličnega vzdušja v odnosih med Slovenijo in Italijo

general Rolando MOSCO MOSCHINI
svetovalec predsednika Italijanske republike za vojaške zadeve in Vrhovnega obrambnega sveta
za njegov prispevek k širitvi sodelovanja med Slovenijo in Italijansko republiko na vojaškem in obrambnem področju in s tem h krepitvi skupnega prizadevanja za mir in varnostLETO 2010


Dejan Zavec
kot prvemu Slovencu z nazivom svetovni prvak v boksanju za njegov izjemni športni dosežek ter za njegovo visoko etično športno držo, ki je široko prepoznana med njegovimi številnimi privrženci

Društvo za raziskovanje jam Ljubljana.
ob njegovi 100-letnici, za neprecenljiv prispevek k razkrivanju slovenskega podzemnega sveta in visoko strokovno dokumentiranje jam, za razvoj jamarstva in speleološke terminologije ter za prispevek k naravovarstveni zavesti Slovencev glede pomena in občutljivosti kraških hidrogeoloških sistemov in lepo

podjetje Krka, tovarno zdravil, d. d., Novo mesto
za velik prispevek k uspešni razvojni poti slovenske družbe, spodbujanje mladih k raziskovalnemu in razvojnemu delu, prenos znanja med univerzo in gospodarstvom ter neposredno vključevanje mladih raziskovalcev v mednarodno sodelovanje

Mojmir Sepe
ob njegovi 80-letnici za prispevek k ustvarjanju slovenske zabavne glasbe in pomemben delež pri razvoju in oblikovanju slovenske glasbene kulture

prof. dr. Branko Berčič
za življenjsko delo na področju bibliotekarstva in literarne zgodovine

prof. dr. Marko Kos
za izredne zasluge za prispevek k blaginji, ugledu in napredku Slovenije na kulturnem in gospodarskem področju

Saša Vuga
za življenjsko delo in prispevek k slovenski kulturi in bogatitvi slovenskega jezika

Petra Majdič
za izjemni športni dosežek, hrabro dejanje, srčno borbo in doseženo bronasto odličje na zimskih olimpijskih igrah v Vancouvru 2010.LETO 2009

akademik prof. dr. Jože Trontelj
za življenjsko delo na področju etike in za uveljavljanje mednarodnega strokovnega ugleda slovenskega zdravstva

misijonar Pedro Opeka
za izjemen prispevek na področju humanitarnega dela, socialne in teološke misli in skrbi za sočloveka

Catherine Lalumière
za podporo pri prizadevanjih Slovenije za neodvisnost in samostojnost ter
za vlogo pri priključitvi Slovenije Svetu Evrope

Miroslav Cerar
za velik prispevek na področju športa in prepoznavnosti Slovenije ter izjemne dosežke v gimnastiki

Joco Žnidaršič
za življenjsko delo na fotografskem področju in velik prispevek pri prepoznavnosti Slovenije

Tone Pavček
za življenjsko delo in prispevek k slovenski književnosti ter demokratični podobi slovenske družbe

prof. Karel Pečko
veliki humanist in umetnik za zasluge pri prebujanju demokratične in svobodne misli

Svetlana Makarovič
Za izjemno uspešno in kakovostno leposlovno delo na področju slovenske književnosti ter njeno uveljavljanje v svetu

dr. Henrik Neubauer
Za izjemno delo in zasluge v kulturnih dejavnostih, zlasti baletu, ter pri uresničevanju suverenosti, ugleda in napredka Republike Slovenije v kulturi

Dušan Jovanović
Za ustvarjalni opus in bogatitev slovenske kulture, zlasti gledališča, ter njeno prepoznavnost v svetu


LETO 2008

dr. Spomenka Hribar
za prizadevanja in prispevek k osamosvajanju in demokratizaciji slovenske družbe

akad. prof. dr. Valentin Hribar
za znanstveno-raziskovalno delo na področju filozofije in prispevek k osamosvajanju in demokratizaciji slovenske družbe

akad. prof. dr. Alenka Šelih
za dolgoletno znanstveno-raziskovalno delo na področju pravnih znanosti.

akad. prof. dr. Ivan Vidav
za izjemne zasluge pri razvoju znanosti in izobraževanja v Sloveniji.

Miljenko Licul
za izjemne zasluge na kulturnem področju in posebej uspešenustvarjalni prispevek za Slovenijo.

Ivan Atelšek
za dolgoletno uspešno delo in velik osebni prispevek k krepitvi gospodarskega razvoja v Sloveniji.
© 2008 Urad predsednika Republike Slovenije  |  Pravna obvestila in avtorstvo  |  Načrt strani  načrt strani