arhivska stran
SI  EN  |  Dostopnost
PISAVA
VELIKE ČRKE male črke
VELIKOST ČRK
CTRL+ za povečavo
CTRL- za pomanjšavo
SHEMA
Kontrastna shema Običajna shema Ponastavi vse
 
 
 

Predsednik Pahor na srečanju voditeljev Brdo Brijuni v Skopju

Ljubljana, 27. 4. 2018 | sporočila za javnost, izjave, Brdo Brijuni Process

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednica Republike Hrvaške Kolinda Grabar-Kitarović sta skupaj z gostiteljem, predsednikom republike Makedonije Gjorgejem Ivanovom, priredila srečanje voditeljev Brdo Brijuni Process. Voditelji pobude so se sestali na vrhunskem srečanju v Skopju, 27. aprila 2018, posebna gosta pa sta bila predsednik Evropskega sveta Donald Tusk in predsedujoči Sveta EU bolgarski premier Bojko Borisov.

Tokratnega srečanja voditeljev Brdo Brijuni so se udeležili Aleksandar Vučić, Filip Vujanović, Bakir Izetbegović, Hashim Thaci, Gjorge Ivanov in Ilir Meta.

Dosedanjih srečanj so se kot posebni gostje udeležili francoski predsednik François Hollande (2013), nemška kanclerka Angela Merkel (2014), avstrijski predsednik Heinz Fischer (2015), podpredsednik ZDA Joe Biden in predsednik Evropskega sveta Donald Tusk (2015), italijanski predsednik Sergio Mattarella (2016) in nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier (2017).

S tokratnim srečanjem Brdo Brijuni Process želita voditelja pobude, slovenski predsednik in hrvaška predsednica, okrepiti zaupanje ter zavezanost k stabilnosti v regiji Jugovzhodne Evrope. Zaradi aktualnih razmer v Evropi in svetu je nujno pomembna krepitev političnega dialoga. Tokratni vrh pobude Brdo Brijuni bo obravnaval aktualne regionalne teme, zlasti v luči nedavno predstavljene strategije Evropske komisije za širitev in pred srečanjem Sofia Summit, ko se bo maja v glavnem mestu trenutno predsedujoče države Bolgarije sestal Svet EU. Pričakovati je, da bodo voditelji strategijo podprli, s prepričanjem, da je evropska integracija ključna za varnost in napredek v regiji. Visoki udeleženci bodo razpravljali tudi o možnostih in načinih za izboljšanje in pospešitev širitvenega procesa in se dotaknili tudi drugih relevantnih vprašanj za regijo in Evropo.

Po plenarnem zasedanju so voditelji sprejeli tudi deklaracijo.


Conclusions of the Brdo-Brijuni Process Leaders’ Meeting
Skopje, the Republic of Macedonia, April 27, 2018


We, the leaders of the Brdo-Brijuni Process, in the presence of our guests, the President of the European Council, Donald Tusk, and the Prime Minister of the Republic of Bulgaria, Boyko Borisov, recognize that the EU’s renewed focus on our part of Europe calls for our responsible strategic response.

We, the leaders of the Brdo-Brijuni Process acknowledge that the responsibility now lies with the EU candidate countries and potential candidates to continue persistently with the required accession process reforms, thus realizing this shared strategic orientation. Mindful that the rule of law, fundamental human rights, efficient judiciary and good governance, as well as the fight against corruption and organized crime are crucial to progress, development and stability, we will invest further efforts in comprehensive reforms aimed at their strengthening. We endorse the objective criteria for enlargement of the European Union with the members of the Brdo-Brijuni Process, where evaluating the individual merits is underscored – thereby giving each of them an EU perspective.

We, the leaders of the Brdo-Brijuni Process welcome the messages and concrete proposals from the EU-Western Balkans Strategy: A Credible Enlargement Perspective for an Enhanced EU Engagement with the Western Balkans. We commend the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union, particularly for its priority to reinforce the Western Balkans’ European perspective and the synergy with the Brdo-Brijuni Process members’ views regarding consolidating lasting peace, security and prosperity in South East Europe. We welcome the upcoming EU-Western Balkans Summit in Sofia as a concrete expression of the reasserted EU’s approach to the region. We greatly value that Croatia and Slovenia will attach high priority to this strategic orientation and organize summits in this format during their respective Presidencies of the Council of the European Union in the first half of 2020 and in the second half of 2021. We proudly underline that this kind of strengthened EU’s approach towards the Western Balkans has been continuously advocated by the Brdo-Brijuni Process, thus we consider it our success as well.

We conclude that greater synergy is needed in regional initiatives and mechanisms in view of building an inclusive region. We strongly encourage and mutually support the membership of all the Brdo-Brijuni Process members in regional initiatives and mechanisms as one of the best ways to achieve inclusive and effective cooperation in the region. In this respect, we particularly salute the synergy achieved between the Brdo-Brijuni Process and the Berlin Process.

Aware that the EU integration process remains a strategic catalyst to strengthening peace, security, stability and prosperity in our region, we commit to continue providing mutual support in processes of European and Euroatlantic integration, latter for NATO aspirants. To that aim, we stress the importance of refraining from any polarising populist and nationalist rhetoric or activity that may artificially increase tension in bilateral and regional relations that may contribute to instabilities. We expect that, in spite of existing open issues and disputes, friendly cooperation, mutual understanding, respect and dialogue in good faith between the Brdo-Brijuni Process members will be further strengthened, in conjunction with full adherence to the principles of sovereignty, territorial integrity, non-interference in the internal affairs of the states, non-enticement of violence, avoidance of incidents and refraining from unilateral acts, in particular by use of force or threat of use of force.

We encourage the resolution of open issues and disputes in the spirit of good-neighbourliness and in accordance with international law, reverting to means of peaceful settlement, foremost, permanent international courts and tribunals, as well as arbitration.

As a follow up to the Extraordinary Summit of the Process in Zagreb in November 2015, we welcome the recent first meeting of the heads of our intelligence agencies in Skopje, as a sign of readiness for cooperation in security issues of common concern, such as illegal migration, radicalism, extremism, terrorism, organized crime. Together we have to work on strengthening the resilience of our societies against new forms of disruptive elements and share better information on different sorts of hybrid threats. In this regard, the EU candidate countries and potential candidates shall strive to enhance cooperation with the EU, especially within the CFSP framework, for those who are eligible, each in line with their own priorities. Regarding the rising trend of illegal migration, we call upon the countries of South East Europe to remain vigilant and to strenghten their cooperation to counter this threat and dismantle the associated organized crime networks.

We, the leaders of the Brdo-Brijuni Process expect further EU assistance for improving transport, energy and digital connectivity of the members of the Brdo-Brijuni Process, by strong support to existing projects. We support further efforts on improving energy security, energy efficiency and diversification as a crucial investment in building energy sustainability and independence, and an important driver of growth, competitiveness and regional energy integration. We call upon the EU to continue to support the development of intraregional economic integration in order to boost the attractiveness of the regional market and to further the economic growth.

We deem it particularly necessary to create palpable opportunities for young people and encourage the creation of additional educational and employment opportunities by increasing EU programs and by introducing regional scholarships programs for young people, thus increasing the mobility of students and teachers. We support initiatives for national and regional partner start-up projects for young people. We support joint projects of youth NGOs aimed at promoting tolerance and mutual understanding and eliminating all kinds of prejudices, thereupon building an inclusive generation with respect for diversity and pluralism.

We agree that the Republic of Albania will be the next host of the Brdo-Brijuni Process Leaders’ Meeting in 2019.


Delovni prevod:
Sklepi srečanja voditeljev procesa Brdo Brijuni
Skopje, Republika Makedonija, 27. 4. 2018


Voditelji procesa Brdo Brijuni v prisotnosti gostov – predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska in predsednika Vlade Republike Bolgarije Bojka Borisova – priznavamo, da je za obnovljeno usmerjenost Evropske unije v naš del Evrope potreben odgovoren strateški odziv.

Voditelji procesa Brdo Brijuni priznavamo, da so države kandidatke za vstop v EU in potencialne države kandidatke zdaj odgovorne za vztrajno nadaljevanje izvajanja potrebnih reform pristopnega procesa, da bi uresničile to skupno strateško usmeritev. Ob upoštevanju, da so vladavina prava, temeljne človekove pravice, učinkovito sodstvo, dobro vladanje ter boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu bistvenega pomena za napredek, razvoj in stabilnost, si bomo še dodatno prizadevali za celovite reforme pri krepitvi teh vrednot. Podpiramo objektivna merila za širitev Evropske unije s pristopom držav članic procesa Brdo Brijuni , pri tem poudarjamo ocenjevanje utemeljenosti za pridružitev na posamični ravni in pri tem vsaki izmed teh držav omogočamo evropsko perspektivo.

Voditelji procesa Brdo Brijuni sprejemamo sporočila in konkretne predloge Strategije EU za Zahodni Balkan: verodostojno širitveno perspektivo in okrepljeno sodelovanje EU z Zahodnim Balkanom. Bolgarsko predsedstvo Sveta Evropske unije bi radi pohvalili predvsem za prednost, ki jo je Bolgarija omogočila krepitvi evropske perspektive na Zahodnem Balkanu, in sinergijo s stališči držav članic procesa Brdo Brijuni glede krepitve trajnega miru, varnosti in blaginje v Jugovzhodni Evropi. Prihajajoči vrh EU-Zahodni Balkan v Sofiji pozdravljamo kot konkreten izraz ponovno okrepljenega pristopa EU do te regije. Zelo cenimo, da bosta Hrvaška in Slovenija tej strateški usmeritvi dali visoko prednost in v tej obliki organizirali vrhove med svojim predsedovanjem Svetu Evropske unije v prvi polovici leta 2020 oz. v drugi polovici leta 2021. Ponosno poudarjamo, da smo v sklopu procesa Brdo Brijuni vseskozi zagovarjali tak okrepljen pristop EU k Zahodnemu Balkanu, zato je ta uspeh tudi naš.

Spoznali smo, da je za gradnjo vključujoče regije potrebna večja sinergija regionalnih pobud in mehanizmov. Močno spodbujamo in skupaj podpiramo članstvo vseh držav članic procesa Brdo Brijuni v regionalnih pobudah in mehanizmih, saj je to ena izmed najboljših oblik doseganja vključujočega in učinkovitega sodelovanja v regiji. Zato še posebno pozdravljamo sinergijo, ki je nastala med tem in Berlinskim procesom.

Ker se zavedamo, da je proces integracije v EU še naprej strateški pobudnik za krepitev miru, varnosti, stabilnosti in blaginje v naši regiji, se zavezujemo, da se bomo podpirali pri procesih evropske in evroatlantske integracije, kar velja za države, ki želijo pristopiti k zvezi Nato. Zato poudarjamo, kako pomembno je, da se ne zapletamo v polarizirajočo populistično in nacionalistično retoriko ali dejavnost, ki bi lahko umetno povečala napetost v bilateralnih in regionalnih odnosih in povzročila nestabilnost. Kljub trenutnim odprtim vprašanjem in sporom pričakujemo, da se bodo prijateljsko sodelovanje, medsebojno razumevanje, spoštovanje in dialog, ki v dobri veri poteka med državami članicami procesa Brdo Brijuni, dodatno krepili, obenem pa se bodo globoko spoštovala načela suverenosti, ozemeljske celovitosti, nevmešavanja v notranje zadeve držav, nepodžiganja nasilja, izogibanja sporom in enostranskim dejanjem, še zlasti z uporabo sile ali grožnjo uporabe sile.

Spodbujamo reševanje odprtih vprašanj in sporov v duhu dobrih sosedskih odnosov in skladno z mednarodnimi zakoni, s sredstvi za mirno reševanje sporov, predvsem na mednarodnih sodiščih in razsodiščih, in z arbitražo.

Korak, ki sledi izrednemu vrhu voditeljev procesa Brdo Brijuni novembra 2015 v Zagrebu, je prvo srečanje voditeljev obveščevalnih agencij v Skopju, ki je znak pripravljenosti za sodelovanje pri skupnih varnostnih vprašanjih, kot so nezakonite migracije, radikalizem, ekstremizem, terorizem in organizirani kriminal. Skupaj si moramo prizadevati, da bomo krepili svojo odpornost proti novim oblikam motečih elementov in si izmenjevali boljše informacije o različnih vrstah hibridnih tveganj. V zvezi s tem si bodo države kandidatke za vstop v EU in potencialne kandidatke prizadevale za krepitev sodelovanja z EU, še posebno v okviru skupne zunanje in varnostne politike (SZVP), in sicer tiste države, ki so upravičene, vsaka skladno s svojimi prednostnimi nalogami. Ker narašča nezakonito priseljevanje, pozivamo države Jugovzhodne Evrope, naj bodo previdne, okrepijo svoje sodelovanje v boju proti tej nevarnosti in razbijejo organizirane kriminalne združbe.

Voditelji procesa Brdo Brijuni pričakujemo, da bo EU izkazala močno podporo sedanjim projektom in nam s tem še naprej pomagala pri izboljšavi prevoza, energetike in digitalne povezljivosti držav članic procesa Brdo Brijuni. Podpiramo nadaljnje prizadevanje za povečanje energetske varnosti, energetske učinkovitosti in diverzifikacije, ki je bistvena naložba v gradnjo energetske trajnosti in neodvisnosti, obenem pa pomembna gonilna sila rasti, konkurenčnosti in regionalne integracije. Evropsko unijo pozivamo, da naj podpre razvoj gospodarske integracije znotraj regije, da bi s tem izboljšali privlačnost regionalnega trga in pospešili gospodarsko rast.

Menimo, da je še posebno pomembno, da se ustvarijo otipljive priložnosti za mlade ter da se z dodatnimi programi EU in uvedbo regionalnih programov za štipendije za mlade, s katerimi bi se povečala mobilnost študentov in učiteljev, spodbudi oblikovanje dodatnih priložnosti za izobraževanje in zaposlovanje. Podpiramo pobude za razvoj nacionalnih in regionalnih partnerskih zagonskih (start-up) projektov za mlade. Podpiramo skupne projekte mladinskih nevladnih organizacij, katerih cilj je spodbujanje tolerance in medsebojno razumevanje ter odpravljanje vseh predsodkov, da bi generacija mladih spoštovala raznolikost in pluralizem.

Strinjamo se, da bo Republika Albanija leta 2019 naslednja gostiteljica srečanja voditeljev procesa Brdo Brijuni.