Odlikovanja Republike Slovenije:

zlati častni znak svobode RS,
srebrni častni znak svobode RS,
častni znak svobode RS.

Republika Slovenija je z Zakonom o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92) uvedla državna odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije v treh stopnjah. Podeljujejo se:

  • za junaštvo pri varovanju svobode Republike Slovenije;
  • za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike Slovenije;
  • za osebno hrabrost in požrtvovalnost pri reševanju in varovanju človeških življenj in materialnih dobrin;
  • za zasluge in osebni prispevek pri vzpostavljanju, razvijanju in krepitvi mednarodnih odnosov, ki prispevajo k mednarodnemu priznanju in uveljavljanju Republike Slovenije;
  • za zasluge na drugih področjih življenja in dela, ki so pomembna za suverenost in svobodo Republike Slovenije.

Od leta 1993 podeljuje odlikovanja predsednik republike skladno z zakonom na predlog državnih organov, organov lokalne samouprave, organizacij in državljanov Republike Slovenije, pa tudi brez predloga, po lastni odločitvi.

Prva odlikovanja je podelilo Predsedstvo Republike Slovenije v juniju 1992. leta. V svojem mandatu je podelilo skupaj 142 odlikovanj, in sicer: 17 Zlatih, 19 Srebrnih in 106 Častnih znakov svobode Republike Slovenije. Med drugim je z Zlatim častnim znakom svobode Republike Slovenije odlikovalo Teritorialno obrambo in Slovensko policijo, takratne zunanje ministre nekaterih držav, ki so Sloveniji stale ob strani v času osamosvajanja: Giannija De Michelisa, Hansa Dietricha Genscherja, dr. Aloisa Mocka, Gezo Jeszenszkega ter državnega tajnika Sv. sedeža kardinala Angela Sodana in takratnega predsednika Republike Italije Francesca Cossigo.

Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan je dne 26.3.1998, na začetku drugega predsedniškega mandata, imenoval komisijo za odlikovanja kot posvetovalno telo, ki mu daje mnenja o predlogih za odlikovanja, v naslednji sestavi:

predsednik univ. prof. dr. Matjaž Kmecl, član SAZU,
člani : akad. univ. prof. dr. Lidija Andolšek Jeras,
ga. Breda Blaznik, dipl. oec.
g. Miroslav Cerar, odvetnik,
mag. Franc Hočevar,
univ. prof. dr. Andrej Inkret,
univ. prof. dr. Dušan Mlinšek.

Od nastopa funkcije decembra leta 1992 do konca leta 1998 je predsednik Milan Kučan podelil: 50 Zlatih, 78 Srebrnih in 176 Častnih znakov svobode Republike Slovenije. Odlikoval je 192 slovenskih in 61 tujih državljanov ter 51 organizacij oziroma enot.

Med drugim je z Zlatim častnim znakom svobode Republike Slovenije odlikoval Planinsko zvezo Slovenije, Gasilsko zvezo Slovenije, Rdeči križ Slovenije ter tuje državnike: Vaclava Havla, Árpáda Gönza, Lennarta Merija ter Fra Andrewa W.N. Bertija.