Javni nastopi


Objave 261-280 od 285


GovorSPREMENJENA EVROPA
Konferenca Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) o sistemih zdravstva v Sloveniji
Ljubljana, 19. junij 1996
GovorNEODVISNOST SODNIKOV JE V INTERESU DRŽAVLJANOV
25. letnica Slovenskega sodniškega društva
Bohinjska Bistrica, 14. junij 1996
GovorSREDNJEEVROPSKA DUHOVNA VRLINA PLURALIZMA
Otvoritev razstave slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika v Pragi
Praga (Češka), 23. maj 1996
GovorBREZ SLOVENIJE BI BILA EVROPA REVNEJŠA
Govor predsednika Kučana ob slovesu Papeža Janeza Pavla II.
Maribor, 19. maj 1996
GovorPAPEŽEVA POSLANICA MIRU, SPRAVE IN SPOŠTOVANJA
Papež Janez Pavel II v Sloveniji
Ljubljana - letališče Brnik, 17. maj 1996
GovorDOZOREVANJE SPOZNANJA O OBOJESTRANSKIH INTERESIH
Odbor za zunanjo politiko, varnost in obrambo Evropske Unije o sporazumu s Slovenijo
Bruselj, 29. november 1995
GovorUČINKOVITOST OZN PRI ZAGOTAVLJANJU MIRU JE KLJUČNEGA POMENA
50. obletnica ustanovitve OZN
New York, OZN, 24. oktober 1995
GovorZA ZDAJ SE SLOVENSKA DRUŽBA IN DRŽAVA NA KRŠITVE ČLOVEKOVIH PRAVIC ODZIVATA DOVOLJ OBČUTLJIVO
22. Zasedanje Mednarodnega sveta Amnesty International v Ljubljani
Ljubljana, 12. avgust 1995
GovorVPRAŠANJE VIZIJE JE VPRAŠANJE DUHA
Dan državnosti 1995
Ljubljana, Cankarjev dom, 25. junij 1995
GovorSAMOSTOJNA SLOVENIJA MEJNIK IN TEMELJ NOVEGA NACIONALNEGA SOGLASJA
50. obletnica konca II. svetovne vojne
Ljubljana, Cankarjev dom, 13. maj 1995
GovorSAMOOMEJITEV OBLASTI S PRAVOM OZNAČUJE DEMOKRATIČNO PRAVNO DRŽAVO
Dnevi slovenskih pravnikov '94
Portorož, 20. oktober 1994
GovorZAVEZANOST USTAVNIM ODGOVORNOSTIM IN MORALNIM OBVEZNOSTIM PREDSEDNIKA REPUBLIKE
Poslanski večer v Novi Gorici o političnih dogajanjih v Sloveniji
Ljubljana, Državni zbor, 20. april 1994
GovorBREZ VSTAJE PRIKLJUČITVE PRIMORSKE SLOVENIJI NE BI BILO
Proslava ob 50.obletnici priključitve Primorske k Sloveniji
Nova Gorica, 12. september 1993
GovorČAS PO VOLITVAH JE ČAS SODELOVANJA
Svečana zaprisega predsednika republike
Ljubljana, Državni zbor, 23. december 1992
GovorSLOVENIJA PRIZNAVA IN BO PRIZNAVALA ENAKO PRAVICO TUDI DRUGIM NARODOM
Generalna skupščina Združenih narodov - plenarna seja - sprejem novih članov v OZN
New York, OZN, 22. maj 1992
GovorNAJ BO PETNAJSTI DAN VOJNE PRVI DAN MIRU
Sprejem Brionske deklaracije
Ljubljana, Skupščina Republike Slovenije, 10. julij 1991
GovorNOCOJ SO DOVOLJENE SANJE, JUTRI JE NOV DAN
Slovesnost ob razglasitvi samostojnosti Republike Slovenije
Ljubljana, Trg republike, 26. junij 1991
GovorNAJVEČJE TVEGANJE BI BILO NASILNO OHRANJANJE JUGOSLAVIJE
Razglasitev samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije v Skupščini Republike Slovenije
Ljubljana, 25. junij 1991
GovorUVELJAVITEV PRAVICE DO SAMOODLOČBE
Skupna seja vseh zborov Skupščine Republike Slovenije ob razpravi slovenskih poslancev o urejanju odnosov v Jugoslaviji in o sporazumni razdružitvi SFR Jugoslavije
Ljubljana, Skupščina Republike Slovenije, 20. februar 1991
GovorODLOČITEV O SAMOSTOJNOSTI SMO SPREJELI RAZSODNO IN POGUMNO
Skupna seja vseh treh zborov Skupščine Republike Slovenije po uradni objavi plebiscitnih rezultatov
Ljubljana, 26. december 1990

Prva  <<  <  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  >  

 

arhivska stran