Ustava in zakoni o predsedniku

Objave 21-40 od 43

ZakonodajaZAKON O GRBU, ZASTAVI IN HIMNI REPUBLIKE SLOVENIJE TER O SLOVENSKI NARODNI ZASTAVI
Ljubljana, 27. oktober 1994
ZakonodajaZAKON O DRŽAVNEM TOŽILSTVU
Ljubljana, 13. oktober 1994
ZakonodajaKAZENSKI ZAKONIK REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 13. oktober 1994
ZakonodajaZAKON O POLITIČNIH STRANKAH
Ljubljana, 7. oktober 1994
ZakonodajaZAKON O VOLILNI KAMPANJI
Ljubljana, 7. oktober 1994
ZakonodajaZAKON O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1994
Ljubljana, 19. maj 1994
ZakonodajaZAKON O SODNIŠKI SLUŽBI
Ljubljana, 13. april 1994
ZakonodajaZAKON O SODIŠČIH
Ljubljana, 13. april 1994
ZakonodajaZAKON O RAZMERJIH PLAČ V JAVNIH ZAVODIH, DRŽAVNIH ORGANIH IN V ORGANIH LOKALNIH SKUPNOSTI
Ljubljana, 8. april 1994
ZakonodajaZAKON O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA
Ljubljana, 8. april 1994
ZakonodajaZAKON O USTAVNEM SODIŠČU
Ljubljana, 18. marec 1994
ZakonodajaZAKON O VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC
Ljubljana, 30. december 1993
ZakonodajaZAKON O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA IN O PRORAČUNU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1993
Ljubljana, 30. april 1993
ZakonodajaODLOK O ORGANIZACIJI IN DELOVANJU SLUŽB PREDSEDNIKA REPUBLIKE
Ljubljana, 23. april 1993
ZakonodajaZAKON O NEZDRUŽLJIVOSTI OPRAVLJANJA JAVNE FUNKCIJE S PRIDOBITNO DEJAVNOSTJO
Ljubljana, 10. oktober 1992
ZakonodajaZAKON O POSLANCIH
Ljubljana, 3. oktober 1992
ZakonodajaZAKON O EVIDENCI VOLILNE PRAVICE
Ljubljana, 28. september 1992
ZakonodajaZAKON O DRŽAVNEM SVETU
Ljubljana, 12. september 1992
ZakonodajaZAKON O VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR
Ljubljana, 12. september 1992
ZakonodajaZAKON O VOLITVAH PREDSEDNIKA REPUBLIKE
Ljubljana, 7. avgust 1992

<  1  2  3  >  

 

arhivska stran